Navigeer

Cardio ct

Een cardio ct is deels een vervanging voor een klassieke coronarografie; bij een klassieke coronairografieworden de kransslagaders van het hart (coronairen)  in beeld gebracht via een slagaderlijke prik in de lies.

Voorbereiding cardio ct

 • 4 uur nuchter en niet meer roken
 • indien suikerziek :metforminetabletten (glucofaag) niet meer innemen de dag voor, de dag van en de dag na het onderzoek
 • 12 uur op voorhand geen cafeinehoudende dranken drinken zoals koffie, thee, cola, chocolade en energiedrankjes
 • 12 uur op voorhand geen zware inspanningen leveren
 • Geen Viagra, Levitra en/of Cialis gebruiken 48 uur voor de scan: deze medicatie mag niet samen gebruikt worden met nitroglycerine (wordt via een spray toegediend onder de tong net voor de Cardio ct om de kransslagaders te verbreden) daar zij de werking ervan versterken!
 • De dag van het onderzoek geen ontstekingsremmende pijnstillers innemen zoals Ibuprofen en Diclofenac: ze verminderen de werking van de betablokkers die voor een cardio ct gegeven worden om de hartslag te vertragen.
 • De dag van het onderzoek geen ACE-remmers gebruiken zoals Perindopril, Enalapril en Ramipril (remmen de werking van angiotensine en worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk): deze medicatie mag daarom niet samen gebruikt worden samen met bloedvatverbreders zoals nitraten
 • Navraag naar allergieën
 • Navraag naar zwangerschap bij vrouwen onder de 40 jaar omdat X-stralen gebruikt worden
 • Nierfunctie moet gecontroleerd zijn

Onderzoek zelf

 • Er wordt een infuus geplaast waarlangs de kleurstof zal ingespoten worden.
 • Als de patiënt op de tafel van de scanner ligt worden er electroden geplaats zoals bij het nemen van een elektrocardiogram bij de cardioloog.
 • Er worden minstens twee reeksen beelden gemaakt: een eerste reeks zijn beelden zonder inspuiting van kleurstof om verkalkingen van de wand van de kransslagaders op te sporen. Als er niet te veel verkalkingen zijn wordt er een tweede reeks beelden gemaakt onmiddellijk na inspuiting van kleurstof.Het inspuiten van de kleurstof veroorzaakt bij de meeste patiënten een erg warmtegevoel dat snel voorbijgaat. Het maken van deze twee reeksen beelden duurt maar enkele minuten in totaal.

Nazorg Cardio-CT

 • Er wordt eerst door de radioloog nagegaan of de cardio-CT technisch gelukt is
 • De electroden worden verwijderd.
 • Het infuus wordt uitgetrokken.
 • De patiënt krijgt de raad om voldoende te drinken na het onderzoek om de kleurstof te helpen verwijderen via de nieren
 • Mogelijks kan er wat hoofdpijn optreden door het gebruik van de nitroglycerine doch dit is van voorbijgaande aard.
 • Bij mogelijke laattijdige allergische reacties op de kleurstof wordt best contact opgenomen met de behandelende geneesheer of de dienst spoedgevallen