Navigeer

Echografie

Wat?

Via geluidsgolven, die door een sonde uitgezonden en daarna terug opgevangen worden, kunnen
verschillende organen zichtbaar gemaakt worden.
Dit onderzoek maakt géén gebruik van RX-stralen. 
 

Voorbereiding:

Dit onderzoek gebeurt enkel op afspraak. Voor een echografie van de bovenbuik, galblaas en lever
moet men nuchter blijven.
Voor een echografie van de onderbuik moet je een volle blaas hebben.
Probeer niet te wateren voor het onderzoek en drink voldoende. 
 

Verloop van het onderzoek:

De kledingstukken rond de echozone moeten verwijderd worden. Voor de meeste echo’s lig je
op een onderzoekstafel.

De radioloog smeert dan een gel op het te onderzoeken lichaamsdeel. Dit voelt koud aan en
is bedoeld om rechtstreeks contact te krijgen met de huid. De radioloog verplaatst de echosonde
over de onderzoekszone en maakt ondertussen beelden.
Wanneer het onderzoek afgelopen is, mag je de gel afvegen. Deze gel maakt normaal gezien
géén vlekken op de kleding-stukken. Probeer de te onderzoeken zone veiligheidshalve zoveel
mogelijk te ontbloten en draag geen delicate kledingsstoffen.

Het onderzoek duurt, afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel, 10 à 20 minuten en het
doet géén pijn.