Navigeer

Flebografie

Wat?

Flebografie is het inspuiten van een contraststof in een bloedvat(ader) met de bedoeling
dit bloedvat te visualiseren en te beoordelen (spataders, vernauwingen, …).

 

Voorbereiding:

Dit onderzoek gebeurt enkel op afspraak.
Je moet nuchter blijven vanaf 24u00 ’s nachts.
Het betreft een onderzoek met een contrastproduct, waardoor het héél belangrijk is
vooraf goed te melden of je allergisch bent voor verschillende stoffen, medicatie neemt
voor allergie of astma heeft.
Indien je (mogelijks) zwanger bent, moet dit voor het onderzoek gemeld worden!
 

Verloop van het onderzoek:

De verpleegkundige geeft  richtlijnen over welke kledij en juwelen u moet uitdoen.

1. Catheter reeds ter plaatse:
Indien er reeds een catheter aanwezig is (vb. bij nierdialyse), wordt er een tussenstuk aangesloten tussen de katheter en de automatische spuit. Daarna wordt er 4 à 5 maal een hoeveelheid contraststof ingespoten. De contrastinspuiting kan een warmtegevoel geven. Tijdens het inspuiten van de contraststof worden er RX-opnamen gemaakt. Er worden verschillende reeksen genomen, waarbij het lichaamsdeel (meestal de arm) telkens in een andere positie gedraaid wordt. Tijdens de RX-opnamen mag men niet bewegen. Na de inspuiting wordt de catheter nagespoeld met fysiologisch water.
Het onderzoek duurt ongeveer 15 à 20 minuten.

2. Geen catheter aanwezig:
Indien er geen catheter aanwezig is, moet er een ader aangeprikt worden (vb. in de voet bij een flebografie van de onderste ledematen).
Het contrast in de ader wordt gevolgd vanaf de voet tot aan de heupzone en tijdens het traject worden er op regelmatige tijdstippen foto’s genomen in welbepaalde posities. Tijdens het volgen van de aders zal het tafelblad naar boven of onder verschuiven. Tijdens de opnamen mag u niet bewegen.
Het inspuiten van het contrastproduct kan een warmtegevoel tot gevolg hebben, dit verdwijnt na enkele minuten.
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek is het best dat men véél water drinkt om het contrastmiddel weg te spoelen.