Navigeer

Dienst zingeving en pastorale zorg

Ziek zijn kan vragen oproepen van levensbeschouwelijke en religieuze aard.
Als we botsen op de grenzen in ons bestaan, de grenzen van onze gezondheid, van ons kunnen en weten,
dan komen we soms bij ons eigen levensverhaal terecht.

Een gesprek hierover kan verlichtend en opbeurend zijn. Opnieuw geconfronteerd worden met ingrijpende 
momenten of situaties in ons levensverhaal kan ons doen verlangen naar begrip, bemoediging en 
verzoening.

Voor dit alles kan je een gesprek aanvragen met een ziekenhuispastor of een vertegenwoordig(st)er van
een andere levensbeschouwing.
De dienst zingeving en pastorale zorg bezoekt en begeleidt in die zin patiënten en hun familie.

De dienst zorgt ook voor gebed bij de zieken en het toedienen van de gebruikelijke rituelen
(ziekenzegen, afscheidsgebed bij overlijden, ...).
Op woensdag en zondag brengt de dienst zingeving en pastorale zorg de communie op de kamer bij
patiënten die dat wensen.

Op bijzondere momenten in het kerkelijk jaar gaat er een eucharistieviering of een gebedsdienst door.
De vieringen gaan door in de ruimte voor stilte en gebed en kunnen eveneens gevolgd worden op TV via kanaal 42.
De stille ruimte kan men vrij bezoeken en vind je op de tweede verdieping (zie de aanwijzingen aan de lift).

Indien men een beroep wenst te doen op een bedienaar van een andere godsdienst of indien je bijstand
wenst van een morele consulent kan je via de dienst zingeving en pastorale zorg van het ziekenhuis de 
nodige adressen en telefoonnummers opvragen.