Navigeer

Sociale dienst

Een ziekenhuisopname kan ingrijpend zijn voor jou en voor je omgeving. Het kan een impact hebben op persoonlijk, relationeel en sociaal vlak. De sociaal werker luistert, ondersteunt en begeleidt bij het zoeken naar oplossingen. Per medisch specialisme werkt de sociaal werker nauw samen met de verpleegafdeling, de behandelende arts, andere ziekenhuismedewerkers en externe zorgverleners. 

Iedere sociaal werker is gebonden door het beroepsgeheim en de principes van discretieplicht. Ook de wet van de patiëntenrechten en de privacywetgeving zijn steeds van toepassing op het sociaal werk.  

Ook vóór je opname in het ziekenhuis kan je met vragen contact opnemen met onze dienst.
De sociale dienst is telefonisch bereikbaar op weekdagen vanaf 09u00 tot 16u00 of via e-mail:
sfz.sociale.dienst@sfz.be.
Wij maken graag een afspraak met jou om je vragen te beantwoorden of je situatie te bekijken.
Onze burelen bevinden zich op de gelijkvloerse verdieping (volg route A-blok).

Contact:

PAAZ opname
PAAZ Dagziekenhuis

Caroline Van Sweevelt
Kelly Bloemen

 

 

011 71 54 40
011 71 54 41

 

 

caroline.vansweevelt@sfz.be
kelly.bloemen@sfz.be

Revalidatie en Rookstop
Ellen Wendt


011 71 54 42

ellen.wendt@sfz.be
Geriatrie 2
Kortverblijf

Cindy Lemmens

 

 

011 71 54 43

 

 

cindy.lemmens@sfz.be

Geriatrie 1 en
Geriatrisch Dagziekenhuis
Jonina Veestraeten


 

011 71 54 46


 

jonina.veestraeten@sfz.be

Kraamafdeling
Kinder- en Jeugdgeneeskunde

Ann De Middelaer

 

 

011 71 54 48

 

 

ann.demiddelaer@sfz.be

Oncologisch Support Team
Palliatief Support Team

Kelly Steenaerts

 

 

011 71 54 47

 

 

kelly.steenaerts@sfz.be

Inwendige ziekten 1 en 2
Heelkunde 1

Daisy Pauwels

 

 

011 71 54 39

 

 

daisy.pauwels@sfz.be

Heelkunde 2
Kelly Bloemen

011 71 54 41

kelly.bloemen@sfz.be
Intensieve Zorgen
Spoedgevallen

 

 

 

 

sfz.sociale.dienst@sfz.be