Navigeer

Psychologische dienst

Lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. Enerzijds kan de confrontatie met een ziekte leiden tot emotionele moeilijkheden of relationele spanningen. Maar anderzijds kunnen stress, negatieve gevoelens, of de manier waarop hiermee wordt omgegaan een negatieve invloed hebben op je gezondheid.

Er zijn heel wat afdelingen en teams in ons ziekenhuis waar een psycholoog aan verbonden is en waar de geneesheer of jijzelf beroep op kan doen:


Indien je je op een andere afdeling bevindt, kan jij of je familie ook altijd een afspraak met een psycholoog maken via je geneesheer of verpleegkundige. In dit ziekenhuis zijn de psychologen iedere werkdag aanwezig.

Informeer je bij de verpleegkundigen of artsen wat betreft de kosten voor een gesprek met de psycholoog.

Wanneer je medische toestand het niet toelaat om tijdens je hospitalisatie een psycholoog te raadplegen, maar je deze nood wel hebt, zijn er ook gesprekken op ambulante basis (na ontslag uit het ziekenhuis) mogelijk.

Contact:

PAAZ opname
Karen Willems
Sunile Maes
Lise Vaes
Charlien Vanzeer


011 71 54 81
011 71 54 77
011 71 54 89
011 71 57 49

karen.willems@sfz.be
sunile.maes@sfz.be
lise.vaes@sfz.be
charlien.vanzeer@sfz.be

PAAZ Dagziekenhuis
Cindy Schultz


011 71 54 80

cindy.schultz@sfz.be

Ambulante psychotherapie
Cindy Schultz
Sunile Maes


011 71 54 80
011 71 54 77

cindy.schultz@sfz.be
sunile.maes@sfz.be

Geriatrie en Geriatrisch Dagziekenhuis
Astrid Herman
Hanne Knuts


011 71 54 86
011 71 54 83

astrid.herman@sfz.be
hanne.knuts@sfz.be
Neurologie
Astrid Herman
Hanne Knuts

011 71 54 86
011 71 54 83

astrid.herman@sfz.be
hanne.knuts@sfz.be

Oncologisch Support Team
Goedele Vandersloten


011 71 54 87


goedele.vandersloten@sfz.be

Palliatief Support Team
Goedele Vandersloten

011 71 54 87


goedele.vandersloten@sfz.be

Pijnkliniek
Lieve De Clerck
Liselotte Rayen
 

011 71 54 85
011 71 54 88
 

lieve.declerck@sfz.be
liselotte.rayen@sfz.be
 
Endocrinologie en bariatrische chirurgie
Lieve De Clerck
 

011 71 54 85
 

lieve.declerck@sfz.be
 

Kinder- en Jeugdgeneeskunde
Lise Vaes
 


011 71 54 89

lise.vaes@sfz.be
Revalidatie
Liselotte Rayen
Lieve De Clerck
 

011 71 54 88
011 71 54 85
 

liselotte.rayen@sfz.be
lieve.declerck@sfz.be