Navigeer

Palliatief Support Team (PST)

Palliatieve zorg is de totaalzorg voor mensen bij wie een genezende (curatieve) behandeling niet meer mogelijk is.
Deze totaalzorg steunt op de volgende pijlers:

 • opvang van fysieke klachten
 • aandacht voor psychologische en emotionele ondersteuning van de patiënt en zijn naasten
 • sociale begeleiding van de patiënt en zijn naasten
 • spirituele opvang met aandacht voor de diepere levensvragen van de patiënt en zijn naasten

Bij palliatieve zorg beogen we vooral de kwaliteit van leven te verbeteren of te handhaven op de manier dat de patiënt dit wenst. Terminale zorg is de zorg die zich richt op het kwaliteitsvol laten sterven.

Bij het PST kan u terecht voor:

 • Advies omtrent de ‘totaalzorg’ van de palliatieve patiënt
 • Goede pijn- en symptoomcontrole
 • Aandacht voor comfort van de patiënt
 • Psycho-emotionele ondersteuning
 • Sociale begeleiding: bij ontslag naar huis organiseren van de (palliatieve) thuiszorg, of begeleiden naar een palliatieve eenheid, alsook informatie over tegemoetkomingen
 • Spirituele begeleiding: bespreken leven- en zinsvragen
 • Advies over ethische aspecten en vragen/beslissingen rond het levenseinde
 • Rouwzorg
 • Consultatieve functie bij euthanasievraag
 • Schakel van communicatie tussen de patiënt en arts/verpleging, communicatie met huisarts, naasten van de patiënt

Contact:

Het PST werkt multidisciplinair in overleg met de behandelend geneesheer en/of kan voor advies beroep doen op de palliatieve artsen:
Dr. Ruud van Puijenbroek (pneumo-oncoloog)
Dr. Michel Schellemans (geriater)

Algemeen e-mail: palliatievezorgen@sfz.be

Palliatief verpleegkundige
Sarah De Moor (coördinator PST)


011 71 54 32

sarah.demoor@sfz.be

Sociaal verpleegkundige
Kelly Steenaerts


011 71 54 47

kelly.steenaerts@sfz.be

Oncologisch
begeleidingsverpleegkundige

Kirsten Joosten (coördinator OST)011 71 54 45


kirsten.joosten@sfz.be

Psycholoog
Goedele Vandersloten


011 71 54 87

goedele.vandersloten@sfz.be

Dienst zingeving en pastorale zorg
Noortje Martens
Annick Cornelissen


011 71 50 50
011 71 50 53

noortje.martens@sfz.be
annick.cornelissen@sfz.be