Navigeer

Interculturele bemiddeling

Taal en cultuur barrières kunnen de toegankelijkheid tot zorg- en hulpverlening belemmeren en een risico vormen naar de kwaliteit van zorg- en hulpverlening.

Bij taalproblemen stimuleert het ziekenhuis in eerste instantie dat de patiënt een beroep doet op iemand uit de eigen omgeving om te tolken. Indien niemand beschikbaar is, kan beroep gedaan worden op de intercultureel bemiddelaar van het ziekenhuis.

Het ziekenhuis situeert zich te midden van de mijngemeenten in West-Limburg. Hier wonen veel mensen van Turkse herkomst. Het ziekenhuis heeft dan ook gekozen voor een Turkssprekende intercultureel bemiddelaar, m.n. Sibel Turkoglu. Indien haar agenda dit toelaat zal zij de Turkse vertaling en bemiddeling verzorgen. Tracht steeds vooraf een afspraak te maken indien je van haar diensten gebruik wenst te maken.

Voor andere talen kan er beroep gedaan worden op een externe tolk. Deze tolk dient minstens twee werkdagen op voorhand aangevraagd te worden. De aanvraag gebeurt via de intercultureel bemiddelaar. In bepaalde situaties kan er ook beroep gedaan worden op de Vlaamse tolkentelefoon of internettolken. Meer info over 'Internettolken in SFZ'

De intercultureel bemiddelaar helpt ook bij interculturele problemen. Soms treedt ze op als bemiddelaar tussen zorgverlener en patiënt of familie. Ze kan ook praktische ondersteuning bieden aan patiënt of familie, bijvoorbeeld hulp bij het invullen van documenten. Zorg op maat staat centraal.

Contact:

Sibel Turkoglu

011 71 54 49 sibel.turkoglu@sfz.be

 

Infofilmpje: