Navigeer

Kinesitherapie

Kinesitherapie is gericht op het behoud en vergroten van de kwaliteit van bewegen, in combinatie met het functioneren. Kinesitherapie is een beroep met een breed profiel. Elk domein waarin de kinesitherapeut werkzaam is, vraagt specifieke zorg en specialisatie.

Therapieaanbod

Fysische revalidatie

Deze behandelingen situeren zich binnen de aandoeningen van het bewegingsstelsel: pijnlijke rug of nek, tendinitis, kinesitherapie na postoperatieve ingrepen.

Revalidatie: mobilistatie, massage, oefentherapie, ...

 

De neurologische revalidatie

Dit domein betreft patiënten met een CVA, de ziekte van Parkinson, multiple sclerosis, verlammingen, zenuwletsels na een ongeval, evenwichtsstoornissen, ...

Revalidatie: gangrevalidatie, mobilisatie, evenwichtstraining, oefentherapie, ...

 

Orthopedie

Revalidatie na een TKP (totale knieprothese), THP (totale heupprothese) of schouderoperatie.

Revalidatie: gangrevalidatie, oefentherapie, evenwichtstraining, ...

 

Geriatrische revalidatie

Revalidatie voor de oudere patiënt met locomotorische problemen, geheugenklachten, neurologische of cardio- respiratoire problematiek.

Revalidatie: gangrevalidatie, mobilisatie, oefentherapie, ademhalingsoefeningen, ...

 

Cardio-respiratoire revalidatie

Revalidatie voor patiënten met long, hart en vaataandoeningen.

Revalidatie: ademhalingsoefeningen (IPV), cardio training, ...

 

Pictogrammen

Om belangrijke informatie te delen met collega's en andere ziekenhuismedewerkers maken we gebruik van pictogrammen op de kamer.:

pictogram 1
pictogram 2