Navigeer

Logopedie

Logopedie richt zich naar slik-, spraak-, taal- en stemproblemen.
Na screening en onderzoek stellen wij onze doelen specifiek af op de noden van de patiënt en wordt de behandeling opgestart.
 

Therapieaanbod

Neurologische taalstoornissen

CVA, hersentumoren, hersentrauma's,…kunnen taalstoornissen (afasie) veroorzaken. Dit kan zich manifesteren op het vlak van taal, lezen, schrijven en/of begrip.

Revalidatie: oefeningen op woordvinding, communicatie en taalverwerking.

 

Neurologische spraakstoornissen

CVA, degeneratieve ziektes (Parkinson, ALS,…) kunnen problemen op het vlak van spraak (dysarthrie/verbale apraxie) veroorzaken.

Revalidatie: oefeningen op stemgeving, articulatie, resonans, prosodie en spraakapraxie.

 

Slikstoornissen

CVA, degeneratieve ziektes ( Parkinson, ALS,..), hersentumoren, hersentrauma's, … kunnen slikproblemen (dysfagie) veroorzaken. Slikproblemen komen eveneens voor bij 75 procent van de geriatrische patiënten (prebyfagie).

Revalidatie: slikonderzoek, slikadviezen, advies aangepaste voeding en drank.

 

Stemstoornissen

Met organische oorzaak( stembandverlamming) of functionele oorzaak( stemmisbruik).

Revalidatie: stemhygiëne, aangepaste stemoefeningen.

 

Aangezichtsverlamming

CVA, infectie, trauma,… kunnen eenzijdige aangezichtsverlamming veroorzaken.

Revalidatie: mime-therapie, oefenen om controle te krijgen over aangezichtsspieren bij het praten, eten, drinken, gelaatsuitdrukkingen.

 

Advies

De familie krijgt advies over 'hoe om te gaan met taal-, spraak-, en slikstoornissen'.
Tevens geven we uitleg over hulpmiddelen die de communicatie verbeteren.

Pictogrammen

Om belangrijke informatie te delen met ziekenhuismedewerkers maken we gebruik van pictogrammen op de kamer: