Navigeer

Revalidatie voor gehospitaliseerden

Ons team van kinesitherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten staat dagelijks garant voor een kwaliteitsvolle revalidatie van de gehospitaliseerde patiënt.

Na diagnosestelling door de fysiotherapeut wordt er een multidisciplinaire behandeling opgestart of monodisciplinair advies en therapie gevraagd.

Onze behandelingen richten zich naar patiënten met:

  • aandoeningen van het bewegingsstelsel
  • neurologische aandoeningen
  • geriatrische problematiek
  • long- hart- en bloedvatenaandoeningen
  • incontinentieproblemen
  • operatieve ingrepen