Navigeer

Cognitieve testing

Op doorverwijzing van de geriater wordt een cognitieve (cognitie is de mentale activiteit en het proces van kennisverwerving door waarneming en het verwerken van de daarmee opgedane informatie door het denken) testing aangevraagd.
Dit omvat meerdere onderzoeken/consultaties, verspreid over 2 dagen:

 • Standaard onderzoeken zijn:
  • EEG
  • Echo cardio (hart)
  • Echo abdomen (buik)
  • Echo halsvaten
  • RX thorax (longfoto)
  • MRI
  • SPECT
  • Neuropsychologische onderzoeken (door de neuropsycholoog)
    
 • Eventuele onderzoeken kunnen zijn:
  • bloedlabo
  • EKG
  • IADL
  • CT
  • ...

Algemeen:

 • Indien je niet op de afgesproken dag kan aanwezig zijn, gelieve dan tijdig met het GDH contact op te nemen om deze afspraak te verplaatsen of te annuleren.
 • Voor een vlot verloop verwachten we je op het afgesproken uur op het GDH.

Het neuropsychologisch onderzoek

Met respect voor het tempo, de rustbehoefte en de capaciteit van ieder persoon worden de verschillende cognitieve vaardigheden zoals het geheugen, de concentratie, woordvinding, plannen en organiseren … onderzocht.
Dit behelst een diepgaand onderzoek en neemt meerdere uren in beslag.
Op basis hiervan krijgt de neuropsycholoog meer zicht op de werking van je brein en waar zich mogelijke knelpunten bevinden.

Voor het onderzoek:

 • De verpleegkundige controleert je identificatie-armbandje en overloopt samen met jou een vragenlijst (anamnese) en je medicatielijst
 • Je leesbril en/of hoor apparaat zijn essentieel om mee te nemen
 • Gezien het testonderzoek een momentopname is, is het wenselijk dat er een vertrouwd persoon aanwezig is om een breder beeld te schetsen van uw klachten
 • Je verblijft op het GDH vanwaar men je komt halen voor de verschillende onderzoeken
   

Tijdens het onderzoek:

 • Je wordt steeds in het GDH opgehaald voor een onderzoek en daarna ook naar het GDH terug gebracht
 • Bij het neuropsychologisch onderzoek wordt gestart met een gesprek waarin dieper wordt ingegaan op je klachten. Vervolgens worden verschillende testen of vragenlijsten afgenomen,  zowel met potlood en papier als mondeling. Vandaar het belang om je leesbril en/of hoorapparaat mee te brengen
 • Een sociaal werker geeft je sociaal advies
   

Na het onderzoek:

 • De geriater bespreekt met jou en een vertrouwd persoon het verloop van de dag
 • Na de 2de onderzoeksdag wordt in overleg een afspraak gemaakt om de resultaten te bespreken.
  Dit kan zowel in Heusden (SFZ) alsook in Beringen (MCB)