Navigeer

Algemene revalidatie

Wanneer je met ontslag gaat op de afdeling geriatrie in het SFZ en de arts vindt het wenselijk dat je in het GDH komt revalideren dan kom je in aanmerking om gedurende 12 weken een multidisciplinaire revalidatie te volgen.
Deze multidisciplinaire revalidatie omvat minimum 2 en maximum 3 disciplines te kiezen uit kinesitherapie, ergotherapie, logopedie en psychotherapie.
Een arts en een multidisciplinair team bepalen de disciplines die voor jouw revalidatie belangrijk zijn.

Voor de revalidatie:

 • Een groot voordeel van deze revalidatie is dat je reeds gekend bent vanwege je opname in het SFZ, waardoor een betere evaluatie kan gemaakt worden. Hieraan gekoppeld wordt een behandelplan opgesteld worden met realistische doeleinden
 • Er wordt een anamnese (vragenlijst) overlopen met betrekking tot relevante informatie over je voorgeschiedenis

De revalidatie:

 • De kinesitherapeute zal gedurende deze 12 weken in de oefenruimtes werken op:
  • Versterken van de spieren
  • Verder opbouwen van de algemene conditie
  • Verbeteren van het gangpatroon
  • Verbeteren van het evenwicht
  • Patiëntgerichte doelstellingen
 • De ergotherapeute zal samen met u:
  • Evalueren welke handelingen er moeizaam verlopen (uitvalsverschijnselen in het algemene dagelijkse leven en indien nodig aanpassingen aanleren
  • Algemene dagelijkse handelingen trainen (wassen, aankleden, schrijven …) en tips geven
  • Hulpmiddelen leren gebruiken / adviseren naargelang de thuissituatie
  • Oefenen van de fijne motoriek en de handkracht
 • De logopediste werkt op het GDH rond:
  • Taalproblemen
  • Spraakproblemen   
  • Slikstoornissen
  • Na uitgebreide testing wordt een individueel behandelplan opgesteld, dat bijgestuurd kan
   worden naarmate de revalidatie vordert. Er wordt gewerkt rond woordvindingsproblemen,
   taalbegrip, taalverwerking en communicatie.

   Bij slikstoornissen zal indien nodigeen FEES (Fiberotic Endoscopic Evaluation of Swallowing)?
   onderzoek door de NKO (Neus-Keel-Oor) arts uitgevoerd worden met een observatie door
   de logopediste. Van daaruit krijg je adviezen naar aangepaste drank/voedsel,eventueel 
   aangevuld met ondersteunende oefeningen (slikmanoeuvres).
    

 • De neuropsycholoog kan vanuit meerdere invalshoeken betrokken worden in uw revalidatie:
  • Wanneer je hinder ervaart in één of meerdere aspecten van het DENKEN (concentratie, geheugen, taal, waarneming…), leren we je via compensatietraining strategieën aan die zich inzetten op een beter dagdagelijks functioneren met je klachten. Bijvoorbeeld geheugentraining, gezichtsveldtraining, …
    
  • In nasleep van een CVA kan je geconfronteerd worden met het verlies van mogelijkheden. Dit kan een EMOTIONELE IMPACT op jou  of je omgeving hebben en zich vertalen in depressie, angst, paniek, sociale isolatie, ... Tijdens de individuele revalidatie hebben we aandacht voor je beleving en emotioneel welzijn in het omgaan met deze veranderingen.
    
  • Soms komen RELATIES (partner, ouder-kind, …) onder druk te staan ten gevolge van veranderd functioneren na een CVA. Zo kunnen bijvoorbeeld gedragsmatige veranderingen de interactie met je omgeving moeilijker maken. De neuropsycholoog kan naast jou, ook je omgeving hierin ondersteunen tijdens de revalidatie.

Informatie:

 • De revalidaties vinden plaats:
  • Op alle werkdagen tussen 09u00 en 15u30 afhankelijk van welke disciplines je nodig hebt
 • Een sessie duurt ongeveer 90 minuten
 • Het behandelplan zal bij je eerste afspraak verder besproken worden
 • In het GDH revalideer je aan het terugbetalingstarief
 • Voor meer informatie:
  • 011 71 55 52:  kinesitherapeute
  • 011 71 51 39:  ergotherapeute 
  • 011 71 55 66:  logopediste 
  • 011 71 54 83:  psychologe
  • 011 71 51 62:  GDH