Navigeer

Algemene revalidatie

Bij verminderd fysiek en cognitief functioneren na een opname, operatie, ziekte … kom je in aanmerking voor de algemene revalidatie op het GDH. Het doel is om je zelfredzaamheid en levenskwaliteit zoveel mogelijk te bevorderen om terug zo goed mogelijk te functioneren in je dagelijks leven.

Aanmelding gebeurt steeds via de geriater na consultatie of opname. Een bijkomende voorwaarde is dat je 75+ bent, bij uitzondering zijn 65+ patiënten ook mogelijk. Dit wordt besproken in het pluridisciplinair team.

Opstart revalidatie:

 • Er wordt door één van de therapeuten een anamnese (vragenlijst) overlopen met betrekking tot relevante informatie over je voorgeschiedenis.
 • De betrokken therapeuten van de revalidatiepatiënt nemen indien nodig testen af om doelstellingen te kunnen evalueren.
 • Een behandelplan wordt opgesteld door het pluridisciplinair team.
 • De geriater bespreekt het vooropgestelde behandelplan met de huisarts.

De revalidatie:

 • De kinesitherapeut heef ttijdens de therapie aandacht voor het versterken  : op: of verbeteren van
  • de spieren
  • de algemene conditie
  • het gangpatroon
  • het evenwicht
  • de mobiliteit van het gewricht.
  • Patiëntgerichte doelstellingen
    
 • De ergotherapeut zal samen met jou:
  • Evalueren welke handelingen moeizaam verlopen (uitvalsverschijnselen in het algemene dagelijkse leven en indien nodig aanpassingen aanleren
  • Algemene dagelijkse handelingen trainen (wassen, aankleden, schrijven …) en tips geven
  • Hulpmiddelen leren gebruiken / adviseren naargelang de thuissituatie
  • Oefenen van de fijne motoriek en de handkracht
 • De logopediste werkt rond:
  • Taalproblemen
  • Spraakproblemen   
  • Slikstoornissen

Na uitgebreide testing wordt een individueel behandelplan opgesteld, dat bijgestuurd kan
worden naarmate de revalidatie vordert. Er wordt gewerkt rond woordvindingsproblemen,
taalbegrip, taalverwerking en communicatie.

Bij slikstoornissen zal indien nodig een FEES (Fiberotic Endoscopic Evaluation of Swallowing)
onderzoek door de NKO (Neus-Keel-Oor) arts uitgevoerd worden met een observatie door
de logopediste. Van daaruit krijg je adviezen naar aangepaste drank/voedsel,eventueel 
aangevuld met ondersteunende oefeningen (slikmanoeuvres).
 

 • De neuropsycholoog kan vanuit meerdere invalshoeken betrokken worden in uw revalidatie:
  • Wanneer je hinder ervaart in één of meerdere aspecten van het DENKEN (concentratie, geheugen, taal, waarneming…), leren we je via compensatietraining strategieën aan die zich inzetten op een beter dagdagelijks functioneren met je klachten. Bijvoorbeeld geheugentraining, gezichtsveldtraining, …
    
  • In nasleep van een CVA kan je geconfronteerd worden met het verlies van mogelijkheden. Dit kan een EMOTIONELE IMPACT op jou  of je omgeving hebben en zich vertalen in depressie, angst, paniek, sociale isolatie, ... Tijdens de individuele revalidatie hebben we aandacht voor je beleving en emotioneel welzijn in het omgaan met deze veranderingen.
    
  • Soms komen RELATIES (partner, ouder-kind, …) onder druk te staan ten gevolge van veranderd functioneren na een CVA. Zo kunnen bijvoorbeeld gedragsmatige veranderingen de interactie met je omgeving moeilijker maken. De neuropsycholoog kan naast jou, ook je omgeving hierin ondersteunen tijdens de revalidatie.

Informatie:

 • De sessies vinden meestal plaats op:
  • Maandagnamiddag 12u30 - 16u00
  • Dinsdagnamiddag 12u30-16u00
  • Donderdagnamiddag 12u30 - 16u00
  • Vrijdagvoormiddag 09u00 - 11u30
    
 • Een sessie duurt ongeveer 60 tot 90 minuten
 • Dit revalidatieprogramma gedurende maximaal 12 weken (1 tot 3x per week) kadert binnen een (pluridisciplinaire revalidatie)
 • zorgprogramma voor ouderen (financieel) gesteund door de overheid. Er wordt dus geen eigen bijdrage aangerekend.
 • Voor meer informatie:
  • 011 71 57 56:  kinesitherapeute
  • 011 71 51 39:  ergotherapeute 
  • 011 71 55 66:  logopediste 
  • 011 71 54 83:  psychologe
  • 011 71 51 62:  Geriatrisch Daghospitaal