Navigeer

Braining +

Braining + is een informatief groepsprogramma voor ouderen met de diagnose van dementie en hun mantelzorger.
Dementie en een veranderend functioneren hebben een impact op de persoon zelf en zijn directe omgeving (partner, kinderen …).
Dit kan aanleiding geven tot bezorgdheden en vragen waarop men niet meteen een antwoord vindt.

Met dit programma willen wij jullie graag een antwoord bieden op eventuele vragen omtrent deze veranderingen en daarnaast een samenzijn en ontmoeting tussen therapeuten, patiënten en hun mantelzorger.

Door de nauwe samenwerking van de ergotherapeut, de logopedist, de sociaal werker, de kinesist en de neuropsycholoog willen we je tips en tricks aanreiken om ieder een eigen en actieve betrokkenheid te behouden in het ziekteproces.
 

Voor de training:

 • De arts bepaalt na overleg met de psychologe of je in aanmerking komt voor deze training
 • Er wordt een anamnese (vragenlijst) overlopen met betrekking tot relevante informatie over je voorgeschiedenis


De training:

 • De neuropsychologe beoogt groei en inzicht in het leven met dementie door onderstaande aspecten te belichten:
  • Uitleg over de hersenen en hun relatie tot verschillende dementiebeelden
  • Helpende strategieën in omgang met veranderd functioneren
  • Adviezen om een kwaliteitsvolle relatie met elkaar te blijven behouden
  • Het vergroten van het vertrouwen en de draagkracht van de mantelzorger
 • De logopedistee zal samen met jou:
  •  Het bepalen van cognitieve communicatieproblemen
  • Communicatiestrategieën aanleren
  • Ondersteunend materiaal en literatuur voorstellen
  • Samen oefenen
 • De ergotherapeut zal samen met jou stilstaan bij:
  • Hulpmiddelen om te onthoude
  • Het dagdagelijkse handelen
  • Geldzaken op orde
  • Zinvolle vrijetijdsbesteding
 • De kinesitherapeute zal samen met je:
        °  De motorische stoornissen bij personen met dementie bespreken
        °  Een motivatiestrategie tot bewegen bepalen
        °  Een oefensessie volgen
   
 • De sociaal werker verschaft je informatie over:
  • Mogelijkheden in de uitbreiding van de thuiszorg
  • Bestaande tegemoetkomingen
  • Zorgplanning (o.a. service flat, zorg flat, rusthuis)

Informatie:

 • De sessies worden in een vaste groep van minimaal 4 en maximaal 6 personen gegeven
 • De 4 data worden  tijdig medegedeeld
 • Per sessie komt een andere therapeutische invalshoek aan bod.
 • Het programma
  • 09u45  – 10u00  Aankomst en koffie
  • 10u00u – 11u30  Sessie van een therapeut + korte pauze inbegrepen
   • Week 1: Sessie van de psychologe
   • Week 2: Sessie van de ergotherapeute
   • Week 3: Sessie van de kinesitherapeute
   • Week 4: Sessie van de logopediste en de sociaal werkster
 • Dit groeps- en trainingsprogramma kadert binnen een zorgproject voor ouderen gesteund door de overheid, waardoor je geen eigen bijdrage dient te betalen
 • Voor meer informatie
  • 011 71 54 86: psychologe Astrid Herman         
  • 011 71 54 83: psychologe Hanne Knuts            
  • 011 71 51 62: GDH

Braining+