Navigeer

Patiënteninformatie

Verwijzing

De huisarts beheert je dossier en is verantwoordelijk voor een verwijzing naar de Pijnkliniek. Een andere mogelijkheid is dat je verwezen wordt door een geneesheer-specialist. Ook in dat geval zullen wij onze bevindingen terugkoppelen naar je huisarts.

In principe loopt het eerste contact altijd via de raadpleging. Hiervoor hebben we een verwijsbrief nodig.

Voor elk bezoek aan de Pijnkliniek is het belangrijk dat je je inschrijft aan de inschrijvingskiosken van het ziekenhuis. Van daaruit kan je je naar het pijncentrum begeven en je aanmelden bij het secretariaat.

Raadpleging

Er zijn verschillende soorten raadpleging, afhankelijk van het soort pijnprobleem. Welke raadpleging van toepassing is, wordt beslist op basis van de verwijzing van de huisarts of specialist.

Raadpleging bij de anesthesist:

 • Technische raadpleging:
  Dit is een korte raadpleging om na te gaan of een technische interventie aangewezen is.
 • Intake raadpleging:
  Dit is een uitgebreide raadpleging waarbij je eerst een vragenlijst dient in te vullen. Nadat deze vragenlijst door ons verwerkt is, zal je een datum krijgen voor de raadpleging. Je wordt dan eerst gezien door de pijnverpleegkundige en nadien door de arts.
 • Algemene raadpleging:
  Dit is een raadpleging bij de arts voor problemen die niet tot een van de vorige categorieën behoren.

Raadpleging bij de pijnverpleegkundige:

 • TENS raadpleging:
  Dit is een raadpleging in het kader van TENS-behandelingen. Meestal worden er drie raadplegingen gegeven. Meer info over TENS vind je verder op de website onder de rubriek ‘Patiëntenfolders’.
 • Raadpleging als onderdeel van de intake raadpleging.
 • Raadpleging voor opvolging en aanpassingen neurostimulator

Raadpleging bij de psycholoog:

 • De eerste raadpleging is globaal een kennismaking en evaluatie van de persoonlijkheid, de omgeving en het omgaan met de pijnklachten (= copingmechanismen).
 • Verdere begeleiding kan opgestart worden indien nodig. Voor een aantal behandelingen (o.a. neurostimulatie) is er een verplicht te volgen traject.

Arbeidsongeschiktheid

Het voorschrijven van arbeidsongeschiktheid gebeurt in principe door de huisarts of eventueel een specialist die je behandelt en verder opvolgt.

In de Pijnkliniek wordt arbeidsongeschiktheid voorgeschreven na het uitvoeren van een interventionele procedure en dit gebeurt enkel voor de dag van de behandeling. Indien je hiervoor specifieke formulieren van je werk hebt, gelieve ze dan ook mee te brengen op de dag van de behandeling zodat wij ze onmiddellijk kunnen invullen.

Afspraken en annulatie

Het is belangrijk dat de dienst onthaal van het Sint-Franciscusziekenhuis over correcte contactgegevens beschikt. 

'Indien belet', gelieve minstens 24u vooraf te verwittigen op het nummer 011 71 55 95  (maandag tot donderdag van 09u00 tot 16u00 en vrijdag van 09u00 tot 13u00). Indien uw afspraak na een weekend of feestdag valt, dient u 24u00 voor aanvang van deze periode te annuleren

Indien u niet tijdig annuleert, zal een administratieve kost van 25 euro aangerekend worden.

Voor de interventionele procedures mag je één werkdag voor de behandeling tussen 14u00 en 16u00 bellen naar de dienst onthaal van het ziekenhuis op het telefoonnummer 011 71 55 55 en vragen naar het uur waarop je de volgende werkdag verwacht wordt in het ziekenhuis.