Navigeer

Verwijzende arts

Voor een verwijzing naar de Pijnkliniek hadden we graag al enkele zaken op voorhand geweten over de patiënt. Daarom willen we vragen om als verwijzende arts steeds een schriftelijke verwijsbrief mee te geven met de patiënt of deze zelf door te mailen of te faxen naar het secretariaat.

In de verwijsbrief hadden we graag de volgende informatie gekregen:

  • Reden van verwijzing met beschrijving van de pijnklachten
    (ontstaan, locatie, duur, type pijn, …)
  • Belangrijke medische voorgeschiedenis, inclusief psychiatrische antecedenten en relevante sociale gegevens
  • Extra aandacht voor onderliggende aandoeningen (cfr. red flags)
  • Medicatie inclusief bloedverdunners
  • Allergieën
  • Technische onderzoeken gebeurd i.v.m. pijnklachten?
  • Technische interventies of operaties gebeurd i.v.m. pijnklachten?
  • Reeds eerdere consultaties of behandelingen in een pijncentrum gebeurd?