Navigeer

Covid-revalidatie

Wat is Covid-revalidatie?

We merken dat het doormaken van een besmetting met COVID-19 een grote invloed heeft op het fysieke en psychische welzijn. Patiënten verzwakken, ervaren kortademigheid bij dagdagelijkse bezigheden en een toegenomen gevoel van vermoeidheid. Vaak blijven deze symptomen nog een tijdje aanwezig na de besmetting. Bij de Covid-revalidatie willen we deze conditie te verbeteren.

Bij aanvang van het revalidatieprogramma worden de patiënten getest. Het assessment bestaat uit een 6 minuten wandeltest, meting van de handknijpkracht, quadricepskracht en respiratoire spierkracht. Na 18 sessies revalidatie testen we opnieuw om te kijken hoe de patiënten evolueren. Naargelang de resultaten wordt de revalidatie verder gezet of stop gezet.

Team

Kinesisten: Magalie Beliën, Liesbet De Backer, Ellen Luts
 

Aanmelden, frequentie, data en uren 

Op verwijzing van de huisarts of specialist maak je een afspraak voor een intake-gesprek. De patiënten volgen het oefenprogramma twee tot drie maal per week. Deze afspraken worden in overleg met jou ingepland.

Programma

De revalidatie wordt opgezet met respect voor de hygiëneregels: het respecteren van minimaal 1,5 m afstand, het gebruik van mondmaskers voor personeel en patiënten, het ontsmetten van de toestellen na gebruik en het desinfecteren van de handen bij het binnenkomen en verlaten van de zaal.

Conditietraining met de nodige aandacht voor intervaltraining, wordt gecombineerd met krachttraining van de bovenste en onderste ledematen. Dit wordt opgestart met de ervaring die we hebben vanuit de pulmonaire revalidatie.

Indien nodig is er de mogelijkheid om de revalidatie te combineren met ondersteuning uit de verschillende disciplines als logopediste, ergotherapeute,  psychologische dienst en/of sociale dienst.

Praktische afspraken

  • Je draagt best dichte schoenen en kledij waarin je makkelijk kan bewegen
  • Er bevindt zich een waterfonteintje langs de ingang van de oefenzaal of breng je eigen flesje water mee.
  • Uit respect voor de privacy van iedere patiënt zijn de revalidatieruimten alleen toegankelijk voor patiënten