Navigeer

Oncologische revalidatie

Kanker is een ingrijpende ziekte waarbij de behandeling veel vraagt van de patiënt op lichamelijk, emotioneel, familiaal en sociaal vlak. Dit heeft zijn invloed op de levenskwaliteit en het algemeen welzijn.

Tijdens en na de behandeling maken klachten zoals vermoeidheid, verminderde conditie, … het oppakken van de draad naar het actieve leven niet vanzelfsprekend.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is fysieke activiteit een goede manier om die ongemakken tegen te gaan, ook tijdens de behandel- of in de herstelperiode.
In een aangename sfeer en onder deskundige begeleiding van een kinesitherapeut worden activiteiten aangeboden die passen in de terugkeer naar een actief leven.

Het oncologisch revalidatieprogramma beoogt je levenskwaliteit en functioneren te verbeteren.

Uitgebreide info over kanker kan terugvinden op de www.komoptegenkanker.be

Aanmelden

Wens je tijdens of na je behandeling deel te nemen aan het programma, bespreek dit dan eerst met je behandelend arts of het oncologisch support team. Samen evalueren we of je met het programma kan starten.

Team

Begeleidingsverpleegkundige: Kirsten Joosten, Karen Joosten, Veerle Breugelmans
Psycholoog: Goedele Vandersloten
Diëtiste: Claudia Schuyten
Kinesitherapeuten: Ellen Verjans, Shilly Van Gelder
Sociaal Verpleegkundige: Kelly Steenaerts
 

Programma

Gedurende 10 weken volg je  twee keer per week één uur fysieke training in groep (maximum 6 personen). Deze training omvat conditietraining en spierversterkende oefeningen. Deze reeks wordt gestart en afgesloten met een individuele testing. Nadien heb je de mogelijkheid om 1 keer per week verder te revalideren gedurende 2 maanden.

Naast de fysieke trainingen, worden er ook themabijeenkomsten voorzien. Tijdens deze bijeenkomsten worden er tips en informatie gegeven over bepaalde thema's in relatie tot kanker. Tijdens deze samenkomsten is er ook ruimte voor je eigen inbreng en de mogelijkheid om contact te zoeken met lotgenoten, met hen een gesprek aan te gaan of hen vragen te stellen. Ook je partner of naaste is welkom.
 

Frequentie, data en uren

Fysieke trainingen: tweemaal per week, in de voormiddag.

Themabijeenkomsten: data worden meegedeeld doorheen het programma.

 

Praktische afspraken

  • Je draagt best dichte schoenen en kledij waarin je makkelijk kan bewegen
  • Je mag een handdoek meebrengen
  • Er bevindt zich een waterfonteintje in de oefenzaal
     

Voor de oncologische revalidatie kan je bij het secretariaat terecht (011 71 55 63). Heb je andere oncologische vragen, kan je terecht bij het oncologisch support team (OST).