Navigeer

Dementie is meer dan vergeten

Vergeten doen we allemaal wel eens zoals een afspraak die je niet noteerde of 
waar je je huissleutels hebt gelegd ... .

Ongeveer de helft van de 50+ers geeft aan meer te vergeten dan vroeger, ook wel ouderdomsvergeetachtigheid genoemd. Het is een fenomeen dat best vervelend kan zijn maar het zelfstandig functioneren niet verstoort.

Bij dementie kunnen zich een aantal dingen voordoen, zoals abnormale vergeetachtigheid, taalmoeilijkheden, oriëntatieproblemen of wanen .... . In de beginfase is het voor mantelzorgers* dikwijls moeilijk om dementie te herkennen en is het moeilijk om  hetgeen men herhaaldelijk opmerkt, mee te delen aan de huisarts.

Ook al zien mantelzorgers tekenen dat er iets niet klopt, toch kan het lastig zijn om er een vinger op te leggen. Hierdoor laat de diagnose soms jaren op zich wachten.

*Je bent een mantelzorger wanneer jij je in één van onderstaande situaties herkent:

    • zorg biedt aan iemand die omwille van ziekte, handicap of ouderdom
      ondersteuning nodig heeft.

    • een gevoelsmatige band hebt met de persoon voor wie je zorgt.
      Je moet dus geen familie zijn om mantelzorger te zijn.
      Je zorgt bijvoorbeeld voor je buur, je partner, je kind, je ouder, je vriend, …

    • je op frequente basis hulp en zorg aan die zorgvrager verleent.