Navigeer

Meest gebruikte medicatie

Cognitief versterkende medicatie:

Deze geneesmiddelen versterken bepaalde neurotransmitterssystemen die door de ziekte onvoldoende functioneren.
Neurotransmitters zijn stoffen die zorgen voor de communicatie tussen de zenuwcellen.
We onderscheiden 2 types:
     1. Cholinesterase - inhibitoren: Donepezil (Aricept), Galatamine (Reminyl), Rivastagmine (Exelon)
         Zij versterken de neurotransmitter acetylcholine, die te weinig aanwezig is bij patiënten met de
         ziekte van Alzheimer en bij Lewy body ziekte.
     2. Memantine: Dit is een geneesmiddel dat bindt aan de NMDA-receptor die een rol speelt
         bij de versterking van het geheugen.

 

Medicatie om het gemoed te stabiliseren:

Enkele voorbeelden van hedendaagse anti-depressiva bij ouderen zijn Citalopram of Escitalopram: deze medicatie helpt bij neerslachtigheid, angsten, depressieve gevoelens of prikkelbaarheid.

 

Medicatie om de nachtrust te verbeteren:

Een vaak gebruikte medicatie met beperkte bijwerkingen dat wordt voorgeschreven bij doorslaapproblemen en nachtelijke onrust, is Trazodone.

 

Onderdrukkende medicatie:

Deze geneesmiddelen worden soms ter ondersteuning ingezet om gedragsstoornissen te voorkomen of te verminderen:
     1. Benzodiazepines (Alprazolam, Lorazepam, Temesta).
         Deze medicatie wordt kortstondig gebruikt om overdreven zenuwachtigheid en angst te
         onderdrukken.
     2. Antipsychotica (Risperidone, Haloperidol, Quetiapine, Olanzapine)
         Deze medicatie wordt voorgeschreven bij hallucinaties, waanideeën of agressie, dwaalgedrag.