Navigeer

Dementie op jonge leeftijd

Jongdementie of dementie op jonge leeftijd is dementie waarvan de symptomen beginnen voor de leeftijd van 65 jaar.

In de praktijk blijkt dat de diagnose bij jongere mensen vaak in een later stadium wordt gesteld dan bij ouderen. Voor die tijd hebben mensen al een heel circuit doorlopen. Mensen denken niet snel aan de diagnose dementie als iemand nog zo jong is en concentratiestoornissen, vergeetachtigheid of subtiele gedragsveranderingen vertoont. Deze symptomen worden op deze leeftijd vaak toegeschreven aan drukke werkzaamheden of problemen binnen het gezin. Men denkt bijvoorbeeld aan stress, depressie of relatieproblematiek. Naarmate de tijd verstrijkt, zullen de veranderingen echter voor steeds meer problemen zorgen en dit geeft veel onbegrip en frustratie. In sommige gevallen kan dit resulteren in hoogoplopende conflicten tussen partners, met een echtscheiding als gevolg.

Daarnaast zijn problemen op het werk een belangrijk thema in de periode voorafgaand aan de diagnose. Op het werk openbaren zich vaak de eerste symptomen: afspraken worden vergeten, de daadkracht vermindert, er ontstaan conflicten ... . Het verliesproces waar een jonge persoon met dementie mee te maken krijgt, is veelomvattend en ingrijpend. Vaak verloopt dit anders dan bij ouderen vanwege de actieve rol die wordt vervuld in de maatschappij. Een jonge persoon met dementie zal zijn positie als kostwinner en opvoeder niet snel willen opgeven. Bovendien is het moeilijk om ineens alledaagse dingen niet meer te kunnen en mogen doen zoals bijvoorbeeld het beheren van geld of autorijden. Vaardigheden die men het hele leven heeft kunnen doen, lukken ineens niet meer. Dit zorgt voor veel onzekerheid. De veranderingen kunnen zo overweldigend zijn, dat de jonge persoon met dementie reageert met ontkenning of weigert hulp te zoeken. Vaak verstrijkt er hierdoor een lange tijd voordat professionele hulp wordt gezocht. Partners vinden dat ze er soms alleen voor staan, zeker wanneer familieleden met onbegrip reageren. 

Wanneer mensen met jongdementie niet langer thuis kunnen wonen, vragen zij een individuele, persoonlijke benadering bij een verblijfsopname. Ook samen wonen met enkel tachtigplussers in een woonzorgcentrum is te vermijden. Een aparte, gespecialiseerde wooneenheid met tal van mogelijkheden en met speciaal opgeleide medewerkers, om individueel te wonen en de dingen te doen die men nog kan en wil, is voor personen met jongdementie een absolute aanrader.

Belangrijke signalen:

    • Verminderd of afwezig inzicht in het eigen functioneren.
    • Het functioneren neemt af over de tijd.
    • Relationele of gedragstherapie heeft geen verbeterend effect
    • Problemen treden meer op de voorgrond als routines doorbroken 
       worden, bijvoorbeeld tijdens een vakantie
    • De beperkingen treden op in meerdere gebieden van het dagelijks leven,
       zoals werk, gezin en vrijetijdsbesteding.