Navigeer

Tips

De mantelzorger van een persoon met dementie kan op verschillende momenten extra ondersteuning gebruiken. 

Communicatietips bij personen met dementie

1. Besteed veel aandacht aan het BEGIN van je contact
    Sta dicht bij de persoon, voor de persoon en op gelijke hoogte
    Maak eerst oogcontact of lichaamscontact. 
    Spreek de persoon aan met de voornaam.

    DURF 2 MINUTEN TE VERLIEZEN. Je wint ze nadien terug.

2. Communiceer
    TRAAG: 1 boodschap per zin
    EENVOUDIG: korte, eenvoudige zinnen en woorden
    WARM: praat met een warme, diepe stem
    EXPRESSIEF: doe dingen voor, wijs dingen aan

3. Wees voorspelbaar (=veilig)
    Kondig aan wat je gaat doen.
    Benoem wat je doet.
    Beweeg traag.

4. Help extern: Benoem wat de persoon met dementie NU waarneemt.
    Beschrijf zintuigelijk wat hij/zij nu kan:
    ZIEN
    HOREN
    VOELEN
    RUIKEN
    SMAKEN en prikkels te begrijpen