Navigeer

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie

Personen boven de 75 jaar met verminderd functioneren op fysisch, psychisch en sociaal vlak, kunnen deelnemen aan één van de revalidatieprogramma’s op het geriatrisch daghospitaal. Er wordt een behandelplan opgesteld door de ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist en psycholoog om een zo optimaal mogelijk herstel te bekomen.

Het is de bedoeling om een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en onafhankelijkheid te bewerkstelligen en te behouden. 

Meer info: Geriatrische revalidatie